g

สินค้า : ถุงมือฟิตเนส

ถุงมือฟิตเนส

ถุงมือฟิตเนส ใส่สำหรับกันมือด้านจากน้ำหนักของตัวเวทและความหยาบของตัวเวทที่เราจับ คุณสมบัติของถุงมือฟิตเนสคือต้องไม่อับชื้น สามารถระบายความร้อนได้ดี และหนาพอสมควร

ถุงมือ ฟิตเนส
IP:27.254.85.208